AUDIO-VIDEO TECHNOLÓGIE | +421 948 477 000 | marketing@3Dproduction.sk

Naša spoločnosť, špecializujúca sa na video produkciu a zhotovovanie odborných video školení a inštruktážnych videí, sa stala členom významnej organizácie, Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES). Toto členstvo nám otvára nové možnosti pre tvorbu kvalitnejšieho a odbornejšieho obsahu v našich audiovizuálnych projektoch.


SEZ-KES, založený v roku 1992, je nezávislé profesijné združenie s cca 2600 členmi. Medzi jeho členov patria elektrotechnici, projektanti, revízni technici, energetici a podnikatelia, ktorí sa venujú rôznym aspektom elektrotechniky. Organizácia sa zameriava na vzdelávanie a školenie elektrotechnikov, vydávanie odborných publikácií a spoluprácu s orgánmi štátnej správy na tvorbe legislatívnych predpisov a slovenských technických noriem.

Ako člen SEZ-KES získavame prístup k rozsiahlej sieti profesionálov a expertov, čo nám poskytuje výnimočný priestor pre odborné konzultácie. Táto interakcia nám umožní získať hodnotné informácie a odborné poznatky, ktoré môžeme využiť pri tvorbe našich školiacich a inštruktážnych videí. Vďaka členstvu v SEZ-KES môžeme tiež zabezpečiť, že náš obsah je nielen aktuálny, ale aj technicky presný a zodpovedajúci najnovším normám a legislatívnym štandardom.

Sme hrdí, že sme súčasťou organizácie, ktorá prispieva k posilneniu slovenskej elektrotechnickej komunity a podporuje technický a profesijný rozvoj svojich členov. Veríme, že toto partnerstvo nám umožní ešte viac rozvíjať naše schopnosti v oblasti tvorby odborných video materiálov a zvýšiť hodnotu, ktorú prinášame našim klientom.

(autor: Ing.Marek.Mrváň, dňa 24.04.2024)


Zaujímavé články: