AUDIO-VIDEO TECHNOLÓGIE | +421 948 477 000 | marketing@3Dproduction.sk

VIDEO MARKETING

Neexistuje lepší spôsob ako zaujať a prezentovať produkty a služby vašej spoločnosti, ako prostredníctvom marketingového videa, ktoré vizuálne stimuluje, vzrušuje zmysly, prezentuje pred zákazníkom vaše produkty a služby lepšie ako váš najlepší obchodník.


Využite vo vašej organizácii efektívne marketingové video. Ponúkame vám naše skúsenosti pri výrobe video prezentácie na marketingové účely a poradíme vám ako efektívne začleniť video do reklamného mixu vo vašej spoločnosti.

Videomarketing ako nová nadčasová forma komunikácie so zákazníkom prezentuje vašu firmu ako modernejšiu, dôveryhodnejšiu a pokrokovú. Najdôležitejšie je, že ponúknete väčšie množstvo informácií pre zákazníkov inovatívnym spôsobom.

Hlavnou výhodou videomarketingu voči tradičnému prístupu je, že dynamické video sa dokáže dostať k podstate veci omnoho rýchlejšie a zrozumiteľnejšie ako statická propagácia a zároveň šetrí drahocenný čas vašich potencionálnych zákazníkov. Videomarketing umožňuje efektívnejšie sprostredkovať posolstvo či hlavnú informáciu, ktorú sa snažíte podať. Informáciu viete podať v oveľa kratšom čase a oveľa atraktívnejším spôsobom.

Videomarketing je považovaný za veľmi účinný nástroj pre zvyšovanie povesti značky, prezentovanie produktov alebo služieb a nadviazanie vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi. Pomáha tiež zvýšiť angažovanosť užívateľov na sociálnych sieťach a zlepšiť SEO výsledky.

Ďalšie výhody video marketingu si môžeme zrhnúť v nasledujúcih odrážkach:

  • Efektívne vynaložené náklady na výrobu informačného videa,
  • Jednoduchá šíriteľnosť zdielaním,
  • Schopnosť efektívne a pútavo informovať,
  • Podpora PR a komunikácie so zákazníkmi,
  • Veľká príťažlivosť prostredníctvom verbálnej a audiovizuálnej komunikácie,
  • Podpora vášho imidžu ako modernej firmy idúcej s dobou,
  • Zvýšená úspešnosť a predajnosť produktov a služieb.

(Autor Ing.Marek.Mrváň, dňa 14.06.2020, aktualizované 16.02.2023)


Zaujímavé články: