Reklamné obrazovky

Prezentačný katalóg je už bežnou súčasťou každej úspešnej spoločnosti. Budúcnosťou rozvíjajúcich a úspešných je využitie kombinácie dynamickej reklamy na reklamných obrazovkách a statickej reklamy v podobe prezentačných katalógov.

Reklamné obrazovky umiestnené vo vašich predajniach a showshowroom vám umožňujú využitie dynamickej reklamy ako sú produktové a marketingové video, TV spoty alebo inštruktážne video.

Reklamné obrazovky na veľtrhoch a výstavách

Zvážte potenciál výkladov predajní, recepcii hotelov a showroomov

Ponúkame možnosť inštalácie inteligentnej siete reklamných obrazoviek

  • návrh siete reklamných obrazoviek,
  • montáž zobrazovacích panelov a riadiacich jednotiek,
  • centrálna správa inteligentnej siete reklamných obrazoviek,
  • video produkcia,
  • video marketing.

Reklamná sieť obrazoviek vám prináša možnosť

  • cielené plánovanie reklamnej kampane!
  • centrálne riadenie reklamnej sieti obrazoviek!
  • realizácie originálnych a dynamických reklamných kampaní, ktoré upútajú!
  • mnoho iných výhod, ktoré radi odprezentujeme na osobnom stretnutí.