AUDIO-VIDEO TECHNOLÓGIE | +421 948 477 000 | marketing@3Dproduction.sk

TV reklama

Naša video produkčná spoločnosť Vám vyrobí TV spot na kľúč. Na osobnom stretnutí prekonzultujeme Vaše požiadavky a navrhneme TV reklamu podľa Vašich predstáv. Naším cieľom je transformovať vaše koncepčné myšlienky na vizuálne pútavé reklamy, ktoré technicky aj esteticky presahujú očakávania.


Proces tvorby začína detailnou pred-produkčnou fázou, kde sa uskutočňuje dôkladná analýza vašich požiadaviek a cieľového publika. Táto fáza zahŕňa vytvorenie storyboardu, ktorý vizuálne predstavuje jednotlivé scény a zabezpečuje, že všetky kreatívne nápady budú presne prevedené do finálnej podoby spotu. Zároveň sa v tejto fáze venujeme výberu optimálnych technických prostriedkov a techník, ktoré budú použité pri natáčaní.

Natáčacia fáza sa realizuje s použitím digitálnych kamier, ktoré zabezpečujú vysokú kvalitu obrazu aj pri náročných svetelných podmienkach. Kamerová práca je podporená špičkovým kinematografickým osvetlením a stabilizačnými systémami, ako sú gimbaly a steadicams, ktoré umožňujú plynulé a dynamické zábery. Využívame tiež drony pre získanie impozantných leteckých záberov, ktoré pridávajú spotom novú dimenziu.

Post-produkcia je kľúčovou fázou, kde sa využívajú pokročilé softvérové nástroje pre strih, farebnú korekciu a vizuálne efekty. Práca so zvukom je realizovaná v profesionálnych zvukových štúdiách, kde sa vytvárajú originálne hudobné stopy a zabezpečuje sa kvalitné ozvučenie.

Na záver je každý TV spot optimalizovaný pre konkrétne využitie, či už ide o vysielanie v televízii, zobrazenie na veľkoplošných obrazovkách alebo distribúciu prostredníctvom digitálnych médií. Súčasťou tejto fázy je aj kompresia a enkódovanie videa v rôznych formátoch, aby bolo zabezpečené bezproblémové prehrávanie na všetkých platformách a zariadeniach.

Tešíme sa na osobné stretnutie, kde prediskutujeme vaše potreby.

(autor: Ing.Marek.Mrváň, dňa 04.04.2016, aktualizované dňa 03.03.2024)Zaujímavé články