AUDIO-VIDEO TECHNOLÓGIE | +421 948 477 000 | marketing@3Dproduction.sk

VIDEO MARKETING AGENCY

Video Production & Video Marketing

Naša spoločnosť sa špecializuje na komplexnú výrobu videí, vrátane video grafiky a audio produkcie. V oblasti tvorby videa kladieme veľký dôraz na kreativitu a inovácie, čo nám umožňuje prinášať vizuálne pôsobivé a obsahovo bohaté výstupy, ktoré posúvajú hranice tradičnej video produkcie.


Následne navrhujeme a realizujeme pre svojích klientov komplexné video marketingové kampane. Využívame pritom najnovšie marketingové stratégie a technológie, aby sme zabezpečili, že vaše video dosiahne správne publikum a vyvolá želanú reakciu. Našim cieľom je vytvárať kampane, ktoré nie len informujú, ale aj zapájajú a bavia.

Produkty a služby vytvárame podľa požiadaviek našich klientov, aby reprezentovali ich jedinečnú identitu. Uvedomujeme si, že každý klient je unikátny so špecifickými potrebami a cieľmi. Preto každý projekt pristupujeme s maximálnou flexibilitou a otevorenosťou k individuálnym požiadavkám.

Volíme pritom citlivý a individuálny prístup ku každému z nich. Chápeme, že úspech našich klientov je aj naším úspechom, a preto sa snažíme vybudovať hlboké porozumenie ich podnikania a potrieb. Tento prístup nám umožňuje navrhovať riešenia, ktoré sú nielen efektívne, ale aj autenticky odrážajú značku a hodnoty klienta.

Podporujeme:

 • Bakalárska práca, Univerzita Komenského, Fakulta Manažmentu, „Videoinštruktáž ako nový trend vo vzdelávaní“
 • Diplomová práca, Univerzita Komenského, Fakulta Manažmentu, „Trendy vo video produkcii“
 • tanečnú školu Bailadora Dance Group
 • podujatie ÓDY MÓDY
 • podujatie MÓDA SPÁJA NÁRODY „La Pasarela“
 • občianske združenie „URS o.z.“
 • občianske združenie „JEEP Club Slovakia“
 • podujatie „Student Forum 21“
 • podujatie „Student Golf Cup“
 • podujatie „Letné študentské hry“
 • podujatie „Zimné študentské hry“

(Autor Ing.Marek.Mrváň, dňa 01.02.2010, aktualizované 03.03.2023)


Zaujímavé články: