AUDIO-VIDEO TECHNOLÓGIE | +421 948 477 000 | marketing@3Dproduction.sk

Web video

Web video je ideálna forma ako odštartovať vo vašej spoločnosti videoprodukciu.

Pri web videu postačuje menšie rozlíšenie. Pri zadaní vysokého rozlíšenia majte na pamäti, že prehnané požiadavky na rozlíšenie sú pre internetové použitie nepotrebné a pri náročnejšej videoprodukcii výrazne navyšujú cenu. Výsledné web video väčšinou nepresahuje veľkosť 50 MB.

Pri návrhu a príprave scenára pre video majte na pamäti, že cieľová skupina diváka pozerajúca na web video má svoje špecifiká. Preto prípravnú fázu nepodceňujte a poriadne prekonzultujte.

Dôležité pri realizácii videa je zakomponovanie grafických prvkov, ktoré zachovajú rovnaký dizajn s vašou web stránkou a firemnými prezentáciami.

Pri implementácii web videa do firemnej web stránky je potrebné si pre zadávateľa ustriehnuť, aby sa pri prehrávaní videa prehrávalo v samostatnom (novom) okne. Veľmi užitočné je umiestniť si na web stránke samostatný odkaz, ktorý slúži na stiahnutie. Nezabúdajte, že aj video je Vaša reklama!

Pri náročnejšej videoprodukcii, ako je napríklad TV spot, určite stojí za zváženie si nechať upraviť formát aj pre použitie na internete a implementovať TV spot ako formu prezentácie na úvodnej web-stránke.

Špeciálna forma použitia videa implementovaného do web stránky je použitie web-video moderátora.

(autor: Ing.Marek.Mrváň, dňa 20.08.2018, aktualizované dňa 01.03.2024)


Zaujímavé články: