AUDIO-VIDEO TECHNOLÓGIE | +421 948 477 000 | marketing@3Dproduction.sk

Firemný video blog je ešte stále málo prebádaná forma prezentácie na internete, ktorá však ponúka významnú pridanú hodnotu v momente, ak vieme správne využiť potenciál odovzdávania informácií cez zvukovú stopu – hovorené slovo, a súčasne správne dávkovať informácie aj obrazom.


Najlacnejšia forma firemného video blogu je prednáška zamestnanca spoločnosti zaznamenaná cez kameru na notebooku (PC), kde na obrazovke často figuruje flipchart a prednášajúci, ktorý odovzdáva svoje cenné skúsenosti. Pri takomto formáte videa však môže dôjsť k chybám ako sú neúmerne dlhé videozáznamy (nad 3 min.) a nedostatočne kvalitný obraz a zvuk, čo môže znemožňovať efektívne vnímanie informácií.

Väčšinu takto zhotovených video blogov divák iba počúva, zatiaľ čo súčasne pracuje na iných úlohách. Len keď ho informácia vo videu zaujme, začne venovať pozornosť celkovému obsahu. Avšak, pre zvýšenie kvality a interaktivity vašich firemných video blogov, prinášame nové AI možnosti:

AI vylepšenia pre vaše firemné video blogy:

  1. Automatická úprava kvality záznamu: AI algoritmy môžu vylepšiť kvalitu obrazu a zvuku, čím zabezpečia, že aj základné záznamy z notebookov budú mať profesionálny štandard. Toto zahŕňa zlepšenie čitateľnosti textov a grafov na flipcharte a čistoty zvukovej stopy.
  2. Generovanie dynamického vizuálneho obsahu: AI môže automaticky generovať relevantné grafiky, animácie a vizuálne efekty založené na obsahu hovoreného slova, čím sa zvýši zapojenie a udrží pozornosť divákov.
  3. Personalizácia obsahu: S využitím AI je možné prispôsobiť video obsah špecifickým potrebám a preferenciám vašich cieľových skupín, čím zvýšite relevanciu a účinnosť vašich videí.
  4. Optimalizácia pre rôzne platformy: AI môže automaticky upravovať formát a dĺžku video blogov tak, aby vyhovovali špecifikám rôznych platforiem, ako sú YouTube, LinkedIn, alebo Instagram, zabezpečujúc tak maximálnu dostupnosť a dosah.

Ak máte víziu využívať video blog vo vašej spoločnosti a chcete získať konkurenčnú výhodu prostredníctvom inovatívneho prístupu, neváhajte nás kontaktovať. Poradíme vám, aké sú možnosti spracovania videa s využitím najnovších AI technológií a aký potenciál úspechu vo vašom segmente je možné týmto spôsobom dosiahnuť.

(autor: Ing.Marek.Mrváň, dňa 14.05.2018, aktualizované 09.03.2024)


Zaujímavé články: