AUDIO-VIDEO TECHNOLÓGIE | +421 948 477 000 | marketing@3Dproduction.sk

     Firemný video Blog je ešte stále málo prebádaná forma prezentácie na internete. Ponúka pridanú hodnotu v momente, ak vieme správne využiť potenciál odovzdávania informácií cez zvukovú stopu – hovorené slovo, a súčasne správne dávkovať informácie aj obrazom.

     Najlacnejšia forma firemného video Blogu je prednáška zamestnanca spoločnosti zaznamenaná cez kameru na notebooku (PC). Najčastejšie sa vyskytuje na obrazovke flipchart a prednášajúci, ktorý odovzdáva svoje ťažko nadobudnuté skúsenosti.

     Najčastejšie chyby ohľadne video Blogu sú neúmerne dlhé video (nad 3 min.) a nedostatočne kvalitný video záznam, ktorý znemožňuje čítanie textov a grafov na flipcharte. Menej častá chyba, v podobe nedostatku oveľa závažnejšieho charakteru, je nekvalitný zvukový záznam.

     Väčšinu takto zhotovených video Blogov divák iba počúva a súčasne pracuje na notebooku (PC). V momente, kedy ho informácia vo video Blogu zaujme, si zobrazuje celý obraz a venuje sa celkovému obsahu videa. V tomto prípade rozhodne platí porekadlo, že za málo peňazí je málo muziky. Strácame u diváka možnosť vnímania obrazu aj zvuku súčasne a tým jeho komplexné sústredenie sa na video Blog. Stále sú segmenty trhu, kde i najlacnejšia forma video Blogu je prijateľná a prínosná.

     Modernejšie, a nie tak finančne náročné zhotovenie video Blogu, je využitie existujúcej zvukovej stopy získanej napríklad počas prednášky na konferencii alebo zaznamenanej na diktafón, ktorú doplníme o informácie grafikou.

     V prípade, že máte víziu využívať video Blog vo vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať a poradiť sa, aké sú možnosti spracovania videa a aký potenciál úspechu vo vašom segmente je možné takýmto spôsobom prezentácie dosiahnuť.